dilluns, 25 de febrer del 2008

SENDA DEL MENEJADOR


Des del santuari de la Font Roja, una senda adequada amb escalons de troncs de fusta puja al cim del Menejador, travessant els millors sectors de bosc mixt mediterrani.